Deratyzacja i dezynfekcja obiektów komercyjnych, mieszkalnych i usługowych

Deratyzacja i dezynfekcja obiektów komercyjnych, mieszkalnych i usługowych

Ogromne galerie handlowe czy osiedla mieszkalne – wymagają dzisiaj specjalistycznych metod deratyzacji i dezynfekcji. Jakie usługi są obecnie najbardziej poszukiwanie i na co zwrócić uwagę przed przystąpieniem do oczyszczania powierzchni wielkogabarytowych?

Utrzymanie obiektów wielkopowierzchniowych – przepisy i zasady ogólne

Wielkopowierzchniowe konstrukcje zarówno z zakresu mieszkalnictwa wielorodzinnego, obiektów handlowych lub usługowych jak i budynków pożytku publicznego – wymagają odpowiedniej konserwacji i utrzymania. Wśród takich nieodzownych kosztów zawsze znajduje się deratyzacja, która w zależności od klasy obiektu, przechowywanych wewnątrz materiałów i samej jego lokalizacji np. nad rzeką lub przy polach – może być bardziej lub mniej kosztowna. Dezynfekcja to z kolei działania, które przede wszystkim wykonywane muszą być w przypadku produktów o określonej klasie i niektórych obiektach mających zachować na długo względną sterylność. Z oczywistych względów takie budynki jak szpitale, przychodnie, apteki, stołówki szkolne czy baseny i niektóre sklepy spożywcze albo restauracje – muszą spełniać niekiedy dodatkowe, wyśrubowane kryteria jeśli chodzi chociażby o substancje chemiczne stosowane w deratyzacji i dezynfekcji.

Na jakich zasadach przeprowadza się deratyzację na obiektach?

Często to przepisy ogólne jak ustawy i rozporządzenia, a przeważnie także uchwały lokalnych organów, nakładają na właścicieli lub zarządców tych budynków utrzymanie w odpowiednim stanie – co oznacza m.in. odśnieżanie zimą, utrzymanie wymogów sanitarnych, sezonowa i doraźna deratyzacja. Również zapisy umowy pomiędzy właścicielem budynku a np. zarządcą nieruchomości nakłada na tego drugiego obowiązek właściwej staranności w tym zakresie – a zatem dbałość o zgodną z przepisami i zasadami deratyzację oraz dezynfekcję jest kluczem. Ustawy sanitarne, budowlane oraz szczegółowe rozporządzenia techniczne to pierwsze w miejsce, w których szukać należy wytycznych ogólnych, natomiast dokładne np. terminy przeprowadzania deratyzacji w danym mieście regulować powinny raczej akty prawa lokalnego jak uchwały rady miasta czy gminy.

Deratyzacja w miejscu zamieszkania

Obydwa te procesy – zarówno deratyzacja jak i dezynfekcja – muszą być wykonywane z poszanowaniem rozmaitych aspektów bezpieczeństwa, a także z zastosowaniem metod lub preparatów dopasowanych do lokalizacji czy zagrożenia. Dlatego w przypadku największych obiektów czy urzędów albo galerii handlowych, takie zadania najlepiej jest zlecać zewnętrznym wykonawcom i lokalnym specjalistom z branży DDD. Dla budynków wielorodzinnych, które dominują w wielu dzielnicach dużych miast, zarówno dezynfekcja jak i deratyzacja, muszą być przeprowadzane przede wszystkim z odpowiednimi ostrzeżeniami i informacjami na częściach wspólnych nieruchomości. Tak, aby dorośli opiekunowie dzieci oraz zwierząt mieli świadomość, że w hali garażowej lub korytarzu komórek lokatorskich wyłożone zostały środki np. przeciwko gryzoniom.

Ochrona niepowołanych osób przed kontaktem z trutką

Zastosowanie odpowiednich mechanicznych metod zabezpieczenia jak dyspozytor tunelowy trutki, znacząco zmniejsza ryzyko połknięcia czy kontaktu z trutką przez niepowołaną osobę, jednak w przypadku dużych nieruchomości bardzo istotne jest informowanie lokatorów o tym, że właśnie przeprowadzono deratyzację bądź dezynfekcję danej powierzchni. Na szczęście firmy wykonujące takie usługi profesjonalnie są wyposażone w odpowiednie naklejki czy tzw. „potykacze” rozstawiane na posadzce – łatwe do rozmieszczenia w budynku, informujące o tych istotnych procesach trwających właśnie na nim. Jeśli natomiast zarządca obiektu posiada własny personel techniczny, wtedy przy powierzaniu mu zadań organizacyjnych i porządkowych z zakresu deratyzacji i dezynfekcji, musi wyposażyć swoich pracowników nie tylko w odpowiedni materiał do pracy, ale także środki ochrony osobistej i akcesoria nakazane przez przepisy BHP.

Poradniki

Ostatnie publikacje

Ozonowanie – metoda dezynfekcji numer 1 na świecie

Chociaż ozonowanie jako metoda dezynfekcji pomieszczeń oraz żywności było stosowane wybiórczo od wielu dekad, to na masową skalę zaczęto sięgać po nie [...]

Deratyzacja i dezynfekcja obiektów komercyjnych, mieszkalnych i usługowych

Ogromne galerie handlowe czy osiedla mieszkalne – wymagają dzisiaj specjalistycznych metod deratyzacji i dezynfekcji. Jakie usługi są obecnie najbardziej [...]

Czym są rybiki cukrowe i jak można pozbyć się ich z domu lub mieszkania?

Srebrzyki, nazywane również rybikami cukrowymi najczęściej goszczą w naszych łazienkach. Są malutkie i wydają się nieszkodliwe. Czy jest tak naprawdę i [...]